Entreprenørskab

Fonden For Entreprenørskab (FFE) arbejder intensivt med udbredelsen af innovation & entreprenørskab. Vi har valgt i projektet at lægge hovedfokus på fondens taksonomi omkring entreprenørskab, da disse er brede kompetencer. Kompetencer som OGSÅ kan anvendes til at blive en bedre iværksætter.

FFE's taksonomi

Her kan du få Fondens taksonomi helt ind under huden, hvis du ikke kender den i forvejen. Elementerne i taksonomien er Handling, Personlig indstilling, Kreativitet & Omverdensrelation -
I behøver ikke anvende alle i jeres forløbsudvikling.
Det er op til jer og jeres faglighed, samt målgruppe hvordan I ser anvendelsesmulighederne bedst.

Case

Steffen Helledie tager jer gennem hvordan UCN har arbejdet konkret med FFE's taksonomi i både uddannelses-, semester- og fagstruktur.

Begrebforklaringer

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre.Den værdi der skabes kan være af økonomisk, social eller kulturel art.” (FFE-YE, 2011)
Entreprenørskabsundervisning er: ”Indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter udvikling af motivation, kompetence og erfaring, som gør detmuligt at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer.” (FFE-YE, 2013)
Man kan tale om undervisning om, for eller gennem entreprenørskab. Om er typisk fokuseret på indhold, deklarativ viden og erhvervsrettede entreprenørielle færdigheder. Gennem er mere pædagogisk orienteret og fokuserer på handlings-orienterede entreprenørielle færdigheder. For en kombination af undervisning om og gennem entreprenørskab.

Inspirationsmateriale

On-line based entrepreneurship education

En gennemgang af virkningerne af et online iværksætterprogram baseret på rollemodeller
Bemærk artiklen er på engelsk

Kategoriseringsmodellen

Publiceret april 2020: hvad kendetegner og kategoriserer entreprenørskabskurser & forløb. Er udviklet af FFE, og undervisningsmiljøer kan lade sig inspirere af den til at udvikle nye kurser og læringsforløb

Entreprenørskab & Køn

Traditionelt set er det overvejende mænd som opstarter virksomhed, læs mere om hvordan man strukturerer undervisningen så den rammer flere kvinder.

Blandede bolsjer

Der kan anvendes forskellige metoder og værktøjer alt efter hvilket fokus I har. Og igen er det meget vigtigt at I først og fremmest finder ud af hvilken udfordring I ønsker at løse, samt hvilken proces, faglige mål I enten har eller sætter for jeres forløb.
Se dette som inspiration til forskellige værktøjer

Fællestræk

HIP Iværksætterhuset har identificeret nogle fællestræk som karakteriserer succesfulde iværksættere, elementer som det spilbaserede kan hjælpe positivt til, ex. lære at begå fejl

Værktøjskassen KU

Metoder man kan anvende i undervisningen, samt vejledninger til hvordan man kan strukturerer sin undervisning ud fra læringsmål, samt gode cases

Design Thinking

Steffen fra UCN's eksempel går på Design Thinking & Thorkild taler også om det, hvis du er nysgerrig på de 5 steps, så har IDEO lavet denne platform

Dansk Design Center

Har også en værktøjkasse - der er nogle overlap mellem denne og KU's, men også god hjælp at hente til konkrete metoder.

Ekspert Q&A

For yderligere spørgsmål....

02. juni kl. 15-16- Zoom link