Et stærkt
nationalt samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem 8 Erhvervsakademier og med Zealand som projektholder.
Projektet er finansieret af;
Den Europæiske Socialfond som hvert år investere 1 mia. kr i danske projekter som skaber vækst og beskæftigelse målrettet bl.a. innovation, uddannelse og iværksætteri samt
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som ønsker at skabe værdi for danske virksomheder ved at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrencedygtighed og internationalisering.
Desuden har projektet en række eksperter og rådgivere tilknyttet, som har til formål at give underviserne indsigt i  bl.a. iværksætteri, entreprenørskab og spilbaseret læring, didaktik og pædagogik.

Spilbaseret iværksætteriundervisning

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet går ud på at udvikle 15 iværksætteriundervisningsforløb, som er baseret på den nyeste viden indenfor spilbaseret læring.

Forløbene bliver udviklet i fællesskab med eksperter, rådgivere og undervisere fra hele Danmark, og er målrettet studerende på Erhvervsakademierne.
Formålet med forløbene er at fremme deres entreprenante tænkning samtidig med at gøre undervisningen mere motiverende via et spilbaseret og anderledes undervisningsforløb. Slutteligt skal dette have en positiv indvirkning på deres intention om at starte virksomhed, samt udmunde i konkrete CVR numre.

Partnerene i projektet

8 erhvervsakademier samarbejder om dette projekt for at forbedre unges muligheder for iværksætteri. Zealand - Sjællands Erhvervsakademi er projektansvarlig i projektet og har Cph Business, Erhvervsakademi Aarhus, EA Dania, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Kolding og KEA i ryggen.

Formål

Der skal udvikles 15 forløb af ca. 30 undervisere, de skal afvikles for 750 studerende fra 2020-2022, 80 % af de studerende vil have forbedret deres iværksætterikompetencer og 100 % vil opnå formelle færdigheder.
Slutteligt er det projektets mål at få 37 nye studentervirksomheder.