Gamemaster

Hvordan kan man som underviser understøtte sine studerende til at arbejde med spilredskaber for at løse konkrete udfordringer?

Underviseren som Gamemaster

Rasmus Petrussen fortæller om hans erfaringer som underviser & gamemaster på Innovation & Entepreneurship på Zealand.

Games as Tools for Dialogic Teaching and Learning.

En artikel som er særlig relevant i fht. dialogens betydning, når man faciliterer spil i undervisningen.
Bemærk artiklen er på engelsk

Den spilkompetente lærer – mellem game literacy og gamemastering.

 Beskriver nogle af de didaktiske aspekter, der bør overvejes når man arbejder med spil i undervisningen med afsæt i “3D literacy modellen”

Entreprenørskab
Spilbaseret
HAGI
Gamemaster