Spilbaseret

Projektet bygger på studier som viser at spilelementer i entreprenørskabs/iværksætteriundervisning har en positiv indflydelse på den entreprenante intention, hvilket øger sandsynligheden for opstart af virksomhed, men som også giver kompetencer der kan anvendes i alle sammenhænge. Så hvordan kan det anvendes:

Spilbegreber & definitioner

Hvad er spil & hvad består de af?

Der gennemgås spilmekanikker & spildynamikker, samt hvordan det både er et system/produkt og en praksis/proces.

Spil i undervisningen

Hvad er spil?
Interaktive fænomener med stor variation, som både er designs & aktiviteter, der er indlejrede i bestemte kulturelle sammenhænge
Læs side 2-3

MDA: A Formal Approach to game design and game research

Artiklen beskriver spil ud fra forholdet mellem Mechanics, Dynamics og Aesthetics (MDA)
Bemærk artiklen er på engelsk

I have no words ....

Brætspil, krigsspil, rollespil, computer- og konsolspil, multiplayer-onlinespil, kortspil, skydespil osv. hvad har de tilfælles ?
Denne artikel give gode svar på hvad.
Bemærk artiklen er engelsk

Design af spil

Sebastian Deterding giver en Google Tech Talk omkring Meaningful Play, hvor han tager gamification, og tilfører det de elementer der mangler hvis man "kun" gør det, samt hvordan man sikre succes.
Ca. 50 minutter lang - men med mange super gode elementer man kan indtænke hvis man vil designe et spil.

Spildidaktik

Fire forskellige didaktiske tilgange

Kort gennemgang af de fire, og hvilke som er mest anvendelige i denne projekt sammenhæng

Digitale spil i undervisningen

Gennemgang af de fire didaktiske tilgange, heriblandt hvad der ligger udførligt under de fire, samt hvordan disse kan anvendes, med lidt cases
Læs s. 5-10

Spil, motivation & læring

Hvorfor?

Hvorfor skal man arbejde med spil i undervisning - handler i høj grad om motivation & læring

Motivation:
Self-determination theory

Kaldes også selvbestemmelsesteori på dansk, er udformet af Deci & Ryan. Teorien baserer sig på tilhørsforhold, autonomi og kompetence; bl.a. HAGI modellen er inspireret heraf.
Bemærk sitet er på engelsk

Motivation:
Deci & Ryan - The What & The Why

Præsenterer de aspekter af self-determination theory, der omhandler kompetence, autonomi og relationer.
Bemærk artiklen er på engelsk

Motivation:
Deci & Ryan - Motivation

Præsenterer de aspekter af self-determination theory, der omhandler forholdet mellem indre og ydre motivation.
 Bemærk artiklen er på engelsk

Motivation:
Glued to Games

Hvis man virkelig interesserer sig for dette område, kan denne bog anbefales. Den formidler self-determination theory i relation til spil.

Læring:
Digitale spil i undervisningen

Hvordan kan man lære gennem spil?
Læs s 3-5

Læring: James Paul Gee

Hvordan kan man lærer gennem digitale spil?
En kort gennemgang, hvordan man bedst anvender eksisterende spil til læring

Læring:
16 principper for spilbaseret læring

En gennemgang af de 16 principper som James Paul Gee har identificeret
Bemærk websiden er på engelsk

Læring:
Are video games good for learning?

Artikel skrevet af James Paul Gee, og hans indspark på hvordan digitale spil kan anvendes til læring
‍Bemærk artiklen er på engelsk

Meningsfulde udfordringer

Meningsfulde udfordringer

Vigtigt at man stiller de gode udfordringer, hvordan kan man bruge spilelementer til at gøre dette?

Spildidaktisk model

Modellen kan bruges som analyse- og planlægningsredskab i forhold til at udvælge spil og koble dem til pædagogiske og faglige mål, samt facilitere og evaluere spilforløb. Modellen bygger på en antagelse om, at det vigtigste aspekt i et spilbaseret undervisningsforløb er de udfordringer, som de studerende skal håndtere – både i selve spillet og i relation til at arbejde med spillet. Derfor er udfordring placeret i midten af modellen, der relaterer sig til alle de øvrige aspekter

Den spildidaktiske model

En introduktion til den spildidaktiske model og gennemgang af de forskellige elementer i modellen og hvordan de kan anvendes.
Læs s. 6-12

Case: GBL 21

Har brugt Design Thinking faser til at lære børn at designe spil baseret på en god udfordring

Spildesign giver meningsfulde udfordringer

Hvordan design af og omkring spil kan fungere som afsæt for problemløsning, gode udfordringer og meningsfuldhed for eleverne i undervisningen.

21st century skills

Spil fremmer 21st century skills & entreprenørskabskompetencer

Evner til at samarbejde, kommunikere, planlægge, strukturere, tænke kreativt & handle m.m

Game-based Learning and 21st century skills: A review of recent research

Et systematisk review af forskning i brug af spil til at udvikle 21st Century Skills, der viser at især design af spil giver positive effekter.
Bemærk artiklen er på engelsk

21st century skills som det 21. århundredes kompetencer

Gennemgår begrebet 21st Century Skills og diskuterer relevans i forhold til uddannelse

Inspiration til scenarier & udfordringer

Scenariedidaktik - hvordan kan man bringe omverdenen ind i undervisningen og lave meningsfulde scenarieopbygninger

Ekspert Q&A

For yderligere spørgsmål....

Max MøllerThorkild Hanghøj
Entreprenørskab
Spilbaseret
HAGI
Gamemaster