HAGI - spilbaseret pædagogisk model

EA Dania omstrukturerede i 2013 datamatikeruddannelsen i Grenaa, eksisterende undervisning blev omlagt til korte intense undervisningsforløb med fokus på Handling, Artefakter, Gennemsigtighed & Inklusivitet (HAGI) - modellen gennemgås her af dens opfinder

Sammenhæng til Entreprenørskab

HAGI modellen sættes i kontekst til Fonden For Entreprenørskabs Taksonomi.

Tanken bagved HAGI

Stammer fra et EU projekt GameWise & Self-determination Theory.

Ændring af struktur

Strukturen på datamatiker uddannelsen i Grenaa blev ændret komplet i 2013, hør hvordan.

Hvorfor & Effekten

Studieaktivitet, for at øge motivationen og se sammenhæng mellem teori og praksis.

Udfordringer & Fordele

Hvordan kan I komme i gang med at anvende HAGI, og hvilke udfordringer kan der være ved det.

HAGI - modellen

Handling – handlinger, der kan foretages af studerende og undervisere identificeres
Artefakt – konstruktionen af produkter er fokus for studerende og processen styres gennem håndgribelige dokumentationsprodukter fra underviserne.
Gennemsigtighed – kravene – til produkterne kommunikeres åbent og evalueringen af indsatsen er hurtig og konstruktiv.
Inklusivitet –dialog er i fokus som problemløsningsstrategi snarere end sanktioner.

Inspirationsmateriale

HAGI - modellen

En kort præsentation af HAGI modellen - hvordan det er bygget op, baseret på problem, løsning, resultat og konklusion

Refleksionsspørgsmål

En spørgsmålsoversigt som kan hjælpe tankearbejdet igang med hvordan man bedst kommer i gang med HAGI

Styrk de studerendes udbytte

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har kigget på hvordan man kan styrke studieintensiteten - her var EA Dania i Grenaa en af casene, se side 38-41

Technological Support for Positive Education

Sammenhængen mellem Self-determination Theory, Positive Education og HAGI modellen
Bemærk artiklen er på engelsk

Ekspert Q&A

For yderligere spørgsmål....

29. maj-kl. 14-15 Zoom link

Ekstramateriale

GameOn WeAllPlay konference

Mikkel Lodahl præsenterer HAGI modellen i detaljer på GameOn WeAllPlay konferencen i 2018

Entreprenørskab
Spilbaseret
HAGI
Gamemaster