LEAP: The Business Model Game

Ansvarligt akademi: KEA
Tidsforløb: 6 uger
Kontaktperson:

Jens Christian Stanek

Beskrivelse

Forløbet er udviklet omkring inddragelse af eksisterende spil, nemlig LEAP: The Business Model Game.
Forløbet tager udgangspunkt i multimediedesigns (MMD) 2. semester eksamen, og forløber over 4-6 uger.
De studerende indgår samarbejde med en selvvalgt iværksætter, hvor de hjælper iværksætteren med bl.a. at etablere en digital tilstedeværelse og har særlig fokus på deres forretningsmodel.
Hele eksamensforløbet kickstartes af en to dages workshop, hvor de studerende får oplæg fra forskellige iværksætter rollemodeller samt spiller  LEAP: The Business Model Game for at øge deres forretningsmodels forståelse.

Vejledning

Formål

At introducere de studerende til iværksætteri samt klæde dem på til at samarbejde med en iværksætter og forstå dennes problematikker.
Sekundært give dem indblik i hvad det vil sige at være iværksætter samt inspirere til at vælge dette som levevej.

Ressourcer

Hele forløbet varer ca. 6 uger sammenlagt, men de to dages workshop er hvad der beskrives her.
Find eksterne oplægsholdere som er faglige rollemodeller (4 x 1 times oplæg)
Køb spil - ét spil pr. gruppe/team, hver team består af 4-6 spillere. (evt. opdel store hold i flere spilledage, da spillet er bekosteligt)LEAP : The Business Model GamePost-its, sakse, lim, kuglepenne, energizers, dot-votings m.m.

Forløb

I dette forløb, er målet at de studerende i grupper udvikler iværksætteres forretningsmodeller med fokus på deres digitale tilstedeværelse, samt deres evne til at kommunikere deres brand og værditilbud.
Dag 1 : Introduktion til iværksætteri & oplæg fra alumni Multimediedesignere som er blevet iværksættere, disse bliver anvendt som inspiratorer og relaterbare rollemodeller.
Dag 2: Introduktion til LEAP: The Business Model Game - samt spille spillet med en fiktiv case, gameplayet tager 2-3 timer. Introduktion til eksamenscase i slutningen af forløbet.

Facilitering af spillet
Før
Sørg for at kende spillet - hav spillet det igennem facilitatorerne/underviserne som minimum een gang.
Sørg for at have et indgående kendskab til Business Model Canvas inden.
Opsætning af lokale - gruppeborde med et spil, samt post-its, dot- votings, kuglepenne

Under
De studerende danner selvvalgte grupper & sætter selv spillet op på bordene
Kort intro til spillet samt case NB! Husk at vær opmærksom på at de studerende har læst
Facilitering af tid
Gamemaster ved tvivlsspørgsmål
Kåring af evt. vinder

Efter
Perspektivering - hvordan skal den akkumulerede viden anvendes direkte ind i eksamenscasen, og ind i den ønskede faglighed

Download

Bemærk der er links i slidesne til ex. eksamensforløbet hvor at The Business Model Game var kick off til dette arbejde.
Ellers er det meste information om spillet at finde på The Business Model Game | Teaching and Training Entrepreneurship

Kilder

innovation.sites.ku.dk/model/business-model-canvas/
Alexander Osterwalder Osterwalder explaining the Business Model Canvas in 6 Minutes - YouTube
A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries, self published, 2010
www.businessmodelgeneration.com

Forløb 1:
Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksætter med deres online tilstedeværelse

Du er her

Forløb 2:
Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

Forløb 3: 
BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet