Career Skills

Ansvarligt akademi: Dania
Tidsforløb: 8 uger
Kontaktpersoner:

Peter Mosdal

Beskrivelse

Career Skills er et forløb, der understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring, som gør det muligt at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer enten i selvstændig virksomhed eller som ansat i en virksomhed(FFE-YE, 2013).
Forløbet er inspireret af de mange talent- og graduateprogrammer, som diverse store organisationer anvender i deres rekrutteringsproces.
Rammen for forløbet er et overordnet rollespil, hvor vi leger, at de studerende er i gang med deres karriereproces og deltager i ”konkurrencen om karrieren”. Rollespillet indeholder to spor: Employed og entrepreneur. Derudover afsluttes forløbet med et refleksionsspil, hvor de studerende skal reflektere over deres udbytte af forløbet.

Vejledning

Processen

Den overordnende proces består af to dele: Forberedelse/priming og Eksekvering. Under Forberedelse/Priming er 3 faser: 1. fase: Kickoff, 2. fase: Test og 3. fase: Kortlægning mens der under Eksekvering er 4 faser: 4. fase: Søg, 5. fase: Casen, 6. fase: Samtalen og 7. fase: Afslutning.

Forberedelse/priming

I fase 1-3 arbejder vi målrettet med udvikling af de studerendes karriereparathed/career skills med det formål at øge beskæftigelsen blandt nyuddannede. De studerende arbejder med deres employability eller entrepreneur skills, så de får en referenceramme og forståelse af, hvilke kompetencer og egenskaber der er vigtige. Fase 1-3 har derfor en handlingsorienteret tilgang, der supplerer forståelsen af de enkelte færdigheder og kompetencer. Det er et praksisnært forløb, hvor de studerende øver at omsætte deres faglighed til konkrete færdigheder og kompetencer, som de kan anvende ”ude i den virkelige verden” efter endt uddannelse. I fase 1-3 arbejder vi med kompetence bevidsthed, bevidsthed om hvem man er som person, hvilke netværksmuligheder man har mv. Kortsagt er disse tre faser tilrettelagt ud fra en karriereforberedende tankegang. Formålet er, at disse tre faser skal styrke de studerendes bevidsthed om, hvem de er som person, og hvilken retning deres karriere skal tage.

Eksekvering

I fase 4-7 går rollespillet i gang. I employed sporet, hvor vi lader som om, at erhvervsakademiet og erhvervslivet samarbejder omkring rekrutteringsprocessen. Dettespor er inspireret af de mange talent- og graduateprogrammer, som diverse storeorganisationer såsom Lidl, Salling mv. anvender i deres rekrutteringsproces. I dette spor leger vi, at det rette match skal vurderes gennem personlighedstest, case løsning for virksomhederne og samtaler. I entrepreneur sporet arbejder de studerende med at sælge sig selv som freelancere gennem et prospekt, eller ved at sælge deres virksomhedsidé via et pitch til en investor. I dette spor får de studerende feedback på deres prospekt eller forretningskoncept.

Find den fulde vejledning under fanen Download

Download

Bemærk at der er link indlagt i guiden - her kan du hente alle slides, opgaver samt spillene, spillene skal printes og forberedes.
Alt er beskrevet i den samlede beskrivelse herunder.

Kilder

FFE-YE (2013). Impact of entrepreneurship education in Denmark 2013.
Hentet fra: https://eng.ffe-ye.dk/media/785771/impact-of-ee-in-denmark-2013.pdf
[Set d. 8/12-2021]

FFE-YE (2016). Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering 2016.
Hentet fra: https://www.ffe-ye.dk/media/785757/taksonomi-2-udg.pdf
[Set d. 8/12-2021]

IVERSEN, A., BISGAARD, M & KLINDT, M. P. (2021). Dimittendledighed, mangel på arbejdskraft og substitution. Samfundsøkonomen, nr: 3.
Hentet fra: https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdocs/2021/2021_3/Samf_3_3_2021.pdf
[Set d. 8/12-2021]

SMVdanmark (2019). Minianalyse om små og mellemstore virksomheder – Mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Hentet fra: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/smvdanmark-2019-mangel-paa-kvalificeret-arbejdskraft
[Set d. 8/12-2021]

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Du er her

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet