Start Up Missionen

Ansvarligt akademi: Zealand
Tidsforløb: 3-4 mdr.
Kontaktperson:

Helle Juul Tegner

Beskrivelse

Start Up Missionen er et online forløb udviklet til studenteriværksættere (studerende der arbejder med deres virksomhed ved siden af skolen), men også lagt ind på 1. semester hos Multimediedesign op til Fonden For Entreprenørskab's entreprenørskabskonkurrence i efteråret 2021.
Formålet er at hjælpe med at gå fra spæd ide, udvikling af prototype, til test af første produkt på markedet til at guide den studerende mod en reel forretningsidé.
Forløbet består af 15 missioner fordelt på 3 faser- Alle videoerne er i testforløbet lagt op i et lukket Moodle rum, den studerende kan først gå videre til næste mission når første er fuldført, hvilket har gjort at man sikre en faglig progression og refleksion.
Se introvideoen herover over for at forstå forløbet bedre.

Vejledning

Formål

At give de studerende viden om hvordan man går fra idé til en valid forretningsmodel, og ved egen drift handler, engagerer og interagere med potentielle kunder meget tidligt i processen, samt gør de studerende mere klar over hvem de er.

Ressourcer

Online tilstedeværelse, og en tovholder som er gatekeeper.

Forløb

Forløbet er sammensat af 15 missioner inddelt i følgende tre faser;
Fase 1 - Test af idé (mission 1-5)
Fase 2 - Test af koncept (mission 6-10)
Fase 3 - Test af forretning, (mission 11-15)
Når man har gennemført alle 15 sidder man med en færdig forretningsplan, plus man er lidt klogere på sig selv som iværksætter.
Efter hver mission udfylder man den pågældende slide i start-up templaten (bilag 2, under Download), hver fase skal godkendes af en underviser/forretningsudvikler for at du kan komme videre med din forretningsidé og rejsen mod dit iværksættereventyr.

Efter mission 10 skal den studerende pitche for en ekspertgruppe - til dette formål kan Pitch Deck'et i bilag 3 anvendes

Missionerne kan laves når det passer ind i den studerendes skema og tidsplan, ved at gøre hele forløbet online har det talt ind til at materialet er tilgængeligt når den studerende har tid og rum. Platformen de studerende skal afleverer på er i dette tilfælde bygget op i Moodle, men kan også sagtens fungerer blot via mails ex. Pointsystemer, badges og diplomer kan skræddersys til jeres behov.

Kilder

Effectual Entrepreneurship, Stuart Read, Saras Sarasvathy, Nick Dew og Robert Wiltbank,Taylor & Francis Ltd, ISBN13:9781138923782

Sprint - How To Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days,Jake Knapp, Transworld Publishers Ltd, ISBN13:9780593076118

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Du er her