Skab et iværksætteri brætspil

Ansvarligt akademi: IBA Erhvervsakademi Kolding
Tidsforløb: 3 uger
Kontaktperson:

Morten Jul Petersen

Beskrivelse

Vi har udviklet et spiludviklingsforløb, hvor der læres om iværksætteri ved at lave sine egne læringsspil. Spiludvikling kommer nemt til de studerende og de syntes det er sjovt. Det er udgangspunktet for2,5 uger med høj motivation og arbejdsindsats
Der arbejdes i grupper, og underviserne styrer processen, så de studerende kan have fokus på opgaven. 
Vi etablerer en anderledes skoledag med egne og faste arbejdshuler og fast arbejdstid. Dette kombinerer vi med brug af materialer til udvikling af fysiske prototyper, som f.eks. ,farvet karton, lim tuscher, sakse, lim osv. 
Udbyttet er viden om innovations processer, samarbejde og iværksætteri. 

Forløbet er let at gå til for dig som underviser, da forløbet er bygget op omkring Google’s Design Sprint metode, som er velbeskrevet og har et katalog afhjælpemidler. Iværksættertemaet belyses vha. Sarah Sarasvathy’s Effectuation principper, og der benyttes uddrag fra hendes lærebog.
Det er ikke nødvendigt at underviser har kendskab til spiludvikling, da forløbet bygger på at benytte eksisterende spils ”mekanikker” ved udviklingen af nye spil.
Dette er uproblematisk for de studerende. Så sæt de studerende i centrum for deres egen læring, tag rollen som facilitator, og oplev et par uger med aktivitet, samarbejde og en hel masse sjov!

Det anbefales dog at alliere sig med en ekstern oplægsholder som kan give et opdrag omkring Game Design & Effectuation, se evt. hvad indeholdet kan være under fanen Download og Studerende.

Vejledning

Formål

At give de studerende viden om, og lyst til iværksætteri ved brug af spilbaseret undervisning, ved et 2-3 ugers projektforløb, med fokus på entreprenørskab, innovation, spiludvikling og Design Sprints. De studerende får til opgave at "Udvikle et læringsspil om et delemne inden for området ”Iværksætteri”.

Ressourcer

2 undervisere i ca. 2,5 uger
Eksterne oplægsholdere, 1 med spil design & 1 med entreprenørskab/Effectuation (2x 1 times oplæg)
Evt. Eksterne dommere (ca. 3 timers exhibition deltagelse)
Faste lokaler i perioden - evt. rumdelere
DIY materialer (farvet karton, sakse, lim, mm.) 1x2m pap-boards
Som optakt til Sprint ugen, gennemføres en "spilledag" - til denne anskaffes en række klassiske brætspil, f.eks. Ludo, Matador, Afrikas Stjerne, Trivial Pursuit osv.
Min. et spil pr. gruppe. (evt. spørg de studerende, ofte har de selv en samling af spil de kan medbringe.)

Forløb

I dette forløb, er målet at de studerende i grupper udvikler deres egne spil der belyser emner om entreprenørskab.
De udvikler spillene med udgangspunkt i korte oplæg om iværksætteri og spiludvikling.
Den centrale udviklingsmetode er Google’s Design Sprint metode. Det anbefales at underviser orienterer sig i bogen: Sprint - How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days, samt websitet: https://www.gv.com/sprint/
Metoden er en prototypeudviklingsmetode, der er designet til at vare 5 dage. Der benyttes en række faste metoder der er planlagt i forvejen. Underviserne indtager i de 5 dage rollen som facilitator (Game Master), der leder de studerende igennem de metoder der er indeholdt i Design Sprint modellen.
Vi har tilføjet 3 dages ”efterbehandling”, som giver mulighed for at færdiggøre de udviklede prototyper, så de får et mere færdigt look.
Forløbet afsluttes med en exhibition, hvor de studerende demonstrerer spillene og pitcher deres ideer.
De enkelte spil skal modelleres over eksisterende spil, hvor centrale dele af gameplayet omsættes til en ny løsning. Spillenes formål er at give en indledende forståelse af emnet på en sjov og engagerende måde.
Den centrale del er de 5 ”Sprint-dage”, hvor de studerende er til stede på skolen fra 8-14 hver dag, i faste lokaler med et ”arbejdsrum ”for hver gruppe.

NB! Du finder alle dokumenter som skal anvendes for at køre forløbet under fanen Download

Output
Et færdigt spil, en pitch, såvel som et proces-board, der dokumenterer deres arbejde i løbet af ugen.

Tidsplan
Uge 1: Introduktion til entreprenørskab og spildesign
Torsdag Gæsteoplæg og projektstart
Introduktion til projektet (30 min)
Entreprenørskab/Effectuation (50 min)
Spil-design (50 min)
Research-tid om delemne. Grupperne skal arbejder med et valgt emne, til brug for spiludvikling i næste uge.
Fredag Board game playing day!
En dag hvor der I de dannede projektgrupper spilles 4-5 forskellige bræt-spil. Der udleveres et refleksionsark (find under fanen Download, vælg Studerende, den kan tilrettes efter hvilke spil de har spillet), hvor de enkelte spil analyseres.

Uge 2: Prototype-udvikling af spil
Google design sprint metoden. Underviser virker som game master/ facilitator, og styrer tid og arbejdsopgaver i løbet af de 5 dage.
Mandag Map
Create a war room | Seek understanding | Develop sprint questions | How might we Pick a target
Tirsdag Sketch
Check konkurrenterne |4 step sketch| Crazy 8
Onsdag Udvælg
Sticky decisions | Kritik og beslutning | Storyboards
Torsdag Prototype
De studerende ”sættes fri” og bruger dagen på at lave prototyper.
Fredag Test
User testing | Feedback | Finalizing prototype

Uge 3: Færdiggørelse af spillet
Mandag-onsdag Spilprototyperne færdiggøres så de får et professionelt udseende. Der forberedes en messe stand samt en 3 minutters salgs pitch. Her arbejder de studerende på egen hånd, men med adgang til en vejleder undervejs.
Torsdag Pitch præsentationer for dommerpanel, samt resten af klassen. Exhibition stande, hvor dommere og studerende besøger hver gruppe, og prøver at spille spillene.
Vær fleksibel, mærk efter i klassen om enkelte metoder skal tilpasses eller byttes rundt.
Forløbet kan skæres ned til kun at vare den centrale Sprint uge, men tiden til optakt og afslutning har vist sig at fungere godt.

Download

Her kan I finde relevante filer til download. De er opdelt sådan at man kan slide mellem dokumenter til underviseren og til de studerende herunder.
I skal som facilitatorer have gennemset og forstået det hele, og det er også jer som skal printe til de studerende.

Kilder

Effectual Entrepreneurship, Stuart Read, Saras Sarasvathy, Nick Dew og Robert Wiltbank,Taylor & Francis Ltd, ISBN13:9781138923782

Sprint - How To Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days,Jake Knapp, Transworld Publishers Ltd, ISBN13:9780593076118

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Du er her

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet