You’re not an empty box

Ansvarligt akademi: KEA
Tidsforløb: ca. 3 uger
Kontaktperson:

Jane Burchard

Beskrivelse

Første semester studerende vil på kun 2,5 uge udvikle et koncept med produkter bestående af smykker, accessories eller dekorative produkter. Konceptet skal tages fra idé til salg. De skal udfylde en boks med kompetencer, netværk og ressourcer. Med udgangspunkt i dette skal de igennem en Design Thinking proces arbejde med at forstå og identificere et reelt behov. Derefter skal de designe et koncept til en bestemt målgruppe, udvikle det, teste det, producere en kollektion og sælge det. Hver fase af design tænkning processen skal være afsluttet til tiden for at komme videre til næste trin – eller flytte tilbage til forrige trin.
Processen bliver visuelt illustreret vha. Design Thinking processen og hjemmelavede spillebrikker. Samt at deres interne organisering bliver baseret på jobtitelkort som trækker på hinandens interne styrker.
Undervejs vil der være muligheder for at vinde rådgivning fra en underviser. Forløbet anvender gamification som et redskab til læring, så det er sjovt, og samtidig gør de studerende tør tage en risiko.

Vejledning

Formål

At give de studerende viden om, hvordan man sætter sine erfaringer, og sig selv i spil i forhold til at løse en bestemt udfordring i en bestemt gruppe. Belyse hvor nemt og svært det er at blive iværksætter ved brug af rollespil,

Ressourcer

You’re not an empty box” illustrerer ressourcer både fysiske, talenter samt netværk, der alt sammen afdækkes i første fase af projektet og fysisk lægges eller skrives og samles i en kasse. KEA har også uddelt fysiske ressourcer som startkapital i form af smykke materialer.

Forløb

Forløbet er planlagt til en varighed på 3 uger, det starter i uge 1 på 1. semester, og udviklet til Smykker, teknologi & business, men temaet kan sagtens tilpasses forskellige uddannelser. Forløbet er også baseret på Design Thinking processen, og anvendes til visualisering.

De starter med at identificerer deres ressourcer, og organisere sig, der anvendes bl.a. Team Charter Canvas for at lave en forventningsafstemning i gruppen.
Derefter skal de finde en målgruppe, udvikle deres produkt, lave en kollektion & sælge den. De må beholde overskuddet som de laver.
Alle nødvendige dokumenter, et forslag til program, litteratur og øvelser ligger under fanen Download.

Download

Det inkluderede materiale består af en facilitatorguide I først skal læse og danne jer et overblik over. I denne facilitatorguide er der et forslag til, hvordan et forløb på 2,5 uge kunne se ud med detaljer for hver dag. Der er noteret hvor de forskellige spilleplader og værktøjer sættes i spil. Samt forslag til pensum med tilhørende links.
Desuden er der forslag til løbende afleveringsopgaver til de studerende samt opmærksomhedspunkter til facilitator.
Dernæst er der en PowerPoint som støtter op om facilitatorguiden og viser generelt hvad vi har introduceret til de studerende, inklusiv det daværende tema for projektet ”You’re Not an Empty Box”. Dette kan og skal uddybes af jer i forhold til de elementer der er relevante til det projekt I hver især udvikler.
Derudover, er der ressourcer I kan downloade med tilhørende forklaring til spilleplader og gruppearbejde.

Kilder

D.School At Stanford University, (2018). Design Thinking Bootleg. Stanford d.school [online].
Brown D.M., (2013). The Designers Mindset. In: Designing together: the collaboration and conflictmanagement handbook for creative professionals. Berkeley, California: New Riders

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Du er her

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet