What the funk happened

Ansvarligt akademi: Erhvervsakademi Aarhus
Tidsforløb: 6 uger
Kontaktperson:

Susanne Olsen

Beskrivelse

Spillet ”What the funk happened” er et fysisk brætspil udviklet som et spilbaseret støtteredskab til entreprenørskabsundervisning, der defineres som:
Indhold, metoder og aktiviteter, der understøtter udvikling af motivation, kompetence og erfaring, som gør det muligt at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer.” (FFE-YE, 2013).
Nogle af de didaktiske principper, som bl.a. Fonden For Entreprenørskab inddrager ifm. den didaktiske tænkning i entreprenørskabsundervisning, er f.eks. at invitere til refleksion i forhold til handling, proces, omverden og individet.
John Dewey har udtalt, at” We do not learn from experience... we learn from reflecting on experience”.
Refleksion er en svær øvelse for mange studerende, men nødvendig for at udvikle både iværksætteri og teamsamarbejde.
Der er meget empiri og forskning, der peger på, at iværksætteri i højere grad lykkedes gennem teamsamarbejde, men godt teamsamarbejde fremmes også gennem refleksion. At ”spille sig igennem til refleksion og læring” er derfor både udgangspunkt og målsætning for ”What the funk happened”.

Vejledning

Formål

Formålet med spillet ”What the funk happened” (navnet tager udgangspunkt i ”what the f… happened”) er at hjælpe de studerende med at sætte ord på deres teamproces og teamsamarbejde, erfaringer og viden, hvilket baner vejen for en fokuseret og frugtbar innovations- eller iværksætteriproces.

Ressourcer

Spillet tager mellem 45-80 minutter at gennemføre, alt efter hvor store teamsne er. Spillet er selvforklarende, dog finder du et par introslides, samt spilleplade, kort & spilleregler finder du under fanen Download. Bemærk at du også skal medbringe terninger, en pr. team.
Derudover skal du beregne tid til at printe spilleplader, printe og udklippe spillekort samt spilleregler, der skal som minimum beregnes ca. 2 timer prep.

Forløb

Spillet har været testet to steder; som en pause i entreprenørskabsundervisningen, forløb og processer, og som en afsluttende refleksion over et teamsamarbejde gennem et helt semester, begge steder med stor succes. De studerende synes det har været sjovt og en god øvelse.
Spillet er bedst egnet til teams, som har arbejdet lidt, noget eller meget sammen, inden spillet introduceres, og det fungerer bredt på forskellige uddannelser.
Spillet kan spilles færdigt på en gang, det tager mellem 45-80 minutter, men det kan også deles op og genoptages næste gang gruppen mødes, afhængigt af, hvor lang tid der er til rådighed ift. undervisningsplanen.
What the Funk happened” kan bruges både i starten og i afslutningen af et proces-/projektforløb. Men det er en fordel, at du som underviser gennemlæser kortene, og udvælger dem, der egner sig bedst til i starten af et forløb, dvs. teambuilding. Hvis det er i slutningen af et forløb, er det en fordel at udvælge de kort, der lægger mere op til refleksion over et gennemført proces-/projektforløb, sådan at det er muligt at vurdere, hvilke erfaringer de studerende har gjort sig.

Download

Først kig i Facilitatorguiden for at få lidt baggrundsviden og hvordan du skal anvende de andre dokumenter som ligger her i Downloads. Der henvises også til nogle artikler disse findes under fanen Baggrundsartikler herunder.

Kilder

Teaming to Innovate af Amy C. Edmondson. (2013) Forlag: Wiley ISBN13: 9781118788431

Entrepreneurship - The Practice and Mindset af Heidi M.Neck, Emma L. Murray & Christopher P. Neck (2020) Forlag Sage Publications Inc.
ISBN13: 9781544354620.

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Du er her

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet