Virksomhed på 6 uger

Ansvarligt akademi: KEA
Tidsforløb: 6 uger
Kontaktperson:

Heidi Løvhøj Larsen

Beskrivelse

Start din egen virksomhed på 6 uger - et 6 ugers projektforløb, hvor de studerende etablerer deres egen konsulentvirksomhed.
De studerende etablerer sig i grupper og konkurrerer mod hinanden, de lærer at handle hurtigt, at implementere lært teori samt at være forandringsparate i egen virksomhed. De studerende optjener point i konkurrencen via en belønningsdrevet tilgang, hvor der ikke skelnes mellem rigtigt og forkert, men på engagement og handling.
Idéen er at skabe et lukket miljø, der imiterer det rigtige marked, med konstant konkurrence, hele tiden behov for ny læring og hurtig implementering og at få de studerende til at turde tage chancer, fejle, ændre og fortsætte.
Med tesen om, at det gælder om at komme til tops, blev modulet kapslet ind i et gennemgående spil, hvor de studerende kunne følge med på en online pointtavle, hvilken virksomhed der lå nr. 1, 2, osv. Dette for at simulere konkurrence elementet.

Vejledning

Formål

Formålet er at give den studerende et billede af, hvad det vil sige at være iværksætter. Fremme deres lyst til at blive det og løfte de svagere studerendes interesse for faglæring.
Konkurrencen er det bærende spilbaserede element på dette 5 ECTS-modul. Konkurrencen skaber en imiteret iværksættersituation, hvor hurtig handling og afprøvning af nyt, er essentiel for overlevelse på markedet som iværksætter/entreprenør.

Ressourcer

Dette forløb er udviklet til Professionsbacheloren Business, Økonomi & IT, 3. semester.
Det spilbaserede element, konkurrencen samt Rollespillet kan implementeres uagtet fagområder og varighed.
Blot for at give en idé om, hvilke fagområder der er undervist i, og til evt. kopiering af dette innovationsmodul ,kommer her en oversigt.
Se i øvrigt under fanen Kilder for anvendt litteratur på modulet. • Business Model Canvas • Value proposition Canvas • STP model (Segmentation – Targeting – Positioning)• Strategisk analyse • Experience design & Service design • Kunderejse • Digital user experience • Design Thinking • Sale & Negotiation • Marketing, Branding & Campaign • Kreativitet • Kommunikation

Forløb

De studerende finder sammen i en grupper af 3-8 personer. Hver gruppe repræsenterer en virksomhed. De studerende finder selv på virksomhedsnavn og laver deres eget logo. De studerende skal ved udgangen af modulet have udarbejdet en forretningsmodel, fundet ud af hvilket segment de ønsker at gå efter, oprettet en hjemmeside og fundet ud af, hvordan de får skaffet den næste kunde. Alt dette på 6 uger.
Idéen er, at de studerende enten kan fortsætte deres konsulentvirksomhed eller, hvis de ønsker at starte en ny type virksomhed, at de kan anvende samme tilgang. For at imitere vigtigheden i, at kunne tilegne sig ny viden og hele tiden være engageret, får de studerende mulighed for at optjene point til deres virksomhed ved at udfylde en formular. Denne formular kan de udfylde når de forbereder sig op til en undervisningsgang, når de har været til undervisning og hvis de genbesøger et fagligt emne. Pointgivningen er ikke baseret på, rigtig eller forkert, men udelukkende på, hvor meget den studerende har at fortælle om et givent emne. Dette er valgt efter professor i psykologi fra Stanford University, Carol Dweck’s TED-talk: ”The power of believing you can improve” [2], samt hendes artikel fra Harvard Business Review, hvor hun skriver “a growth mindset is just about praising and rewarding effort” [1]. Pointsystemet giver de studerende mulighed for en belønning, hver gang de udfylder en formular. Det giver den studerende et incitament til at forberede sig, til at finde andre kilder og lave yderligere research og til at genkalde emner fra undervisningen. De studerende optjener point til deres virksomhed, for hver gang de udfylder en formular. Der er ingen begrænsning på, hvor mange formularer de må udfylde eller hvor ofte. Hver dag tælles de studerendes point sammen og opdateres i en online pointtavle/et scoreboard, som de studerende har adgang til, så de kan se hvor de ligge i konkurrencen. Vejledning til opsætning af pointsystemet i en delvis automatiseret form kan ses i dokumentet: Underviservejledning – før, som kan findes under fanen Download.
Under forløbet er der også indlagt en Løvens Hule dag samt en Salg & Forhandlingsdag - lavet som et rollespil, find både vejledning og dokumenterne til de studerende under fanen Download.

Downloads

Det vigtigste er at du downloader introduktion først - og heri finder du ud af hvornår resten af dokumenterne skal anvendes.
De sidste to skal anvendes til Salg & Forhandlingsspilsdagen - denne kan også anvendes som en stand alone rollespil.

Kilder

Business Model Generation, A Handbook for Visionaries, Game Changers,  and Challengers (1st Edition) (2010) Alexander Osterwalder & Yves Pigneur  
John Wiley & Sons Inc ISBN10: 0470876417  ISBN13: 9780470876411  
Foundations of marketing, Fifth edition John Fahy & David Jobber (2015) McGraw-Hill Inc., ISBN-13: 978-0077167950  
The Entrepreneur's Guide to Customer Development: A cheat sheet to The Four Steps to the Epiphany Brant Cooper  ISBN-13: 978-0982743607

Websites
[1] https://www.businessinsider.com/microsoft-is-using-growth-mindset-to-power-management-strategy-2019-11?r=US&IR=T
[2] https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare#t-56305
[3] https://www.bizjournals.com/sanjose/blog/2012/09/most-startups-fail-says-harvard.html
[4] https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/SB-FAQ-2016_WEB.pdf
[5] https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-10/akademikere-er-de-vaerste-ivaerksaettere
[6] https://www.entrepreneur.com/article/321188

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Du er her

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet