BMC game

Ansvarligt akademi: Zealand
Tidsforløb: 5 dage
Kontaktpersoner:

Palle Zych

Beskrivelse

Spillet er et teambaseret og individuelt forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel i et omskifteligt konkurrencepræget miljø. Forretningsmodellen skal naturligvis være rentabel under de omskiftelige forhold, således at der kan investeres i forskellige former for innovation, nye forretnings-processer og skabe konkurrencemæssige fordele og ikke mindst vækst (skalerbarhed) i forretningen.
Dette kræver udvikling af de rigtige forretningsstrategier og en agil tilgang til at tage de rigtige forretningsvalg i de konkrete situationer, der måtte opstå. Man skal have styr på sine nøgletal, som skal opdateres løbende.
Spillet kan spilles som stand alone eller som en del i en række spil - disse er benævnt i materialet.
Det kan anvendes som en "basis" version, eller man kan tilføje kompleksitet vha. kort, alt efter deltagernes parathed og facilitatorens lyst.

NB! Husk at ændre PowerPoint slides og kort hvis man tager basis versionen.
PPS. Spillet kan godt virke meget komplekst, men det er SUPER godt, derfor anbefaler vi at I giver det 5 timer, og printer og tester selv inden det dømmes ude.

Vejledning

Formål

Formålet er således at opbygge en stabil og balanceret forretningsmodel. Det vil sige balance mellem ressourcer, produktion, efterspørgsel, samt omkostninger og indtjening, der gør det muligt at vækste og innovere forretningsmodellen under omskiftelige omstændigheder såvel internt som eksternt. Samt at give de studerende et indblik i kompleksiteten af en forretningsmodel.

Ressourcer

2 undervisere vil være givtigt. Der skal bruges ca. 4 timer på at udprinte og klippe pladerne til, derudover ca. samme tid på at teste spillet, manualen og gennemgå den dertil hørende PowerPoint.
Det kræver at de studerende kender Business Model Canvas på forhånd, hvis de ikke haft undervisning i det tidligere, anbefaler vi som minimum en eller to undervisningsgange inden man spille det udvidede spil.
Spillet tager ca. 5-6 timer, og skal være opsat når de studerende indtræder i rummet.
NB! I Business Game spilforløb med kort oversigt fortæller Palle hvordan han har struktureret hele hans spilforløb, her har han både inddraget andre spil. Bl.a. Business Model Game, samt Business Model Navigator kort på nogle af de første spilledage. Dog kan man sagtens bruges Palles spil som stand alone. Det kræver dog at man kender lidt til Business Model Canvas OG at man har et Value Proposition, for enkelthedens skyld kan alle studerende have samme produkt de skal sælge.
Man bør lave en test gennemgang af spillet - både for at forstå spillets mekanismer OG kunne forberede hvor komplekst man vil gøre spillet.
Man kan nøjes med "light" versionen, svarende til hvad man gør på dag 1, hvor man over flere runder "blot" bygger en forretningsmodel op og forstår at man også skal tage hensyn til omverdenen og konkurrencesituationen.

Forløb

Spillet er et teambaseret og individuelt forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel i et omskifteligt konkurrence-præget miljø.
Forretningsmodellen skal naturligvis være rentabel under de omskiftelige forhold, således at der kan investeres i forskellige former for innovation, nye forretnings-processer og skabe konkurrencemæssige fordele og ikke mindst vækst (skalerbarhed) i forretningen.
Dette kræver udvikling af de rigtige forretningsstrategier og en agil tilgang til at tage de rigtige forretningsvalg i de konkrete situationer, der måtte opstå. Man skal have styr på sine nøgletal, som skal opdateres løbende.

Antal spillerteams 1 til 5 (bemærk at materialet til udprint er baseret til 3 teams).
En "spiller"/virksomhed udgøres af et team på 2 til 5 personer, som hver tildeles relevante ansvarsområder, idet følgende  teamroller controller, markedsudvikler. produktionsleder og forretningsudvikler skal fordeles imellem deltagerne.
NB! Der kan spilles individuelt, men fungerer bedst som teambaseret, da der er meget at holde styr på og teamdiskusionen er væsentlig for læringssituationen

Der er to spilleplade - en fælles spilleplade som siger noget om markedet, trends, omgivelserne m.m. - samt har hvert spillerteam deres egen BMC plade, de starter med en næsten tom forretningsmodel som skal opbygges og gøres konkurrencedygtig.

Downloads

Business game spilforløb med kort oversigt: Dette dokument er en kort præsentation af hvordan spillet er blevet anvendt i forbindelse med gamification-projektet og fortællerbaggrunden. Spillet er meget kort præsenteret og giver en oversigt over de væsentlige dele af spillet samt de anvendte spilmekanismer samt inspirationskilder, samt anvendt teori og modeller.
Business game spilvejledning detaljeret: Dette er den detaljerede vejledning til både studerende/team og instruktør, der indeholder forklaring og detaljeret beskrivelse af alle spilelementer. Som instruktør bør disse læses. Der kan også hurtigt slås via indholdsfortegnelse hvis man lige har behov for at checke en detalje.
Game forløb step by step: En overordnet PowerPoint som kører så alle studerende ved hvilket step vi er i, samt givet en kort introduktion til spilelementerne i starten. Den er god til at præsentere spillet og idéen bag.
Spilmateriale til udprintning: Dette dokument indeholder alle de dele af spillet som skal udprintes. Den er inddelt i afsnit så man kan se hvor meget der skal printes ud afhængig af antal spiller teams. De få investeringer der skal gøres i spilbrikker er beskrevet i selve manualen, hvor alle fysiske elementer er beskrevet og hvor de evt. kan købes.

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Du er her

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet