Innovator© & IdeaScreening©

Ansvarligst akademi: Cphbusiness
Tidsforløb: 4 uger
Kontaktperson:

Ingerlise Stendevad

Beskrivelse

Der er udviklet en spilrække hos Cphbusiness, og heraf vil I også finde to spil i det videre materiale.
Spil 1 er Innovator© , hvor studerende træner og gennemfører en idégenereringsproces. Spillet spilles over 4 runder og tager ca. 2 timer at spille.
Når spillet er slut, har det deltagende team udvalgt de vindende idéer/koncepter.
Hvis de skal arbejde videre i spil 2 IdeaScreening© skal de udvælge de fem bedste idéer/koncepter og tage med videre, spillet spilles over 10 screeningsrunder og 3 udviklingsrunder og tager ca. 3 timer.

Spillene fungerer til alle studieretninger og forefindes på engelsk, men kan sagtens faciliteres på dansk.

Vejledning

Formål

Innovator© spillet har til formål at facilitere at studerende i teams på 4-8 personer, gennem spillet, kommer frem til en konkret forretningsidé, som de kan arbejde videre med i et efterfølgende forløb. Det er en forudsætning, at de teams, der spiller, er dannet på forhånd.
Spillet er generisk og kan anvendes til generel idéudvikling. Gennem spillet udføres en række aktiviteter, der alle arbejder med processen om at komme fra flere idéer til en idé.
I undervisningsgangene op til spillet anbefaler vi, at man arbejder med at identificere konkrete kunders udfordringer og problemer, således at man har arbejdet med at forstå de udfordringer, som kan/skal danne grundlag for de idéer spillet vil frembringe.
Spillet lægger op til at man kan fortsætte med IdeaScreening©. Her skal man tage 5 idéer med sig og skrive et konceptformulardokument for hver af disse (findes også under fanen Download).
Spillet er på engelsk men kan sagtens faciliteres på dansk.

Ressourcer

Innovator© Spilles over 4 runder og tager ca. 2 timer inkl. intro & outro.
Under fanen Download findes alle relevante dokumenter, både facilitatorguide samt filer til udprint - bemærk at der skal afsættes tid til at printe og anvende materialet.
IdeaScreening© Spillet spilles gennem 10 screeningsrunder samt 3 udviklingsrunder, hvor der kan reflekteres, og tager ca. 3 timer at spille, når det spilles på én gang.
Under fanen Download findes alle relevante dokumenter, både facilitatorguide samt filer til udprint - bemærk at der skal afsættes tid til at printe og anvende materialet.

Forløb

Forløbet er udviklet på baggrund af at de studerende som oftest ikke er gode nok til at få idéer samt konceptualisere dem i tværfaglige teams, spillene er indlagt og udviklet til et valgfag på tværs af studieretninger, hvor de også handler og går til eksamen i de idéer som de udvikler.
Begge spil har en kort forklaring til spilfiler og spilforløbet, du finder alle dokumenter under fanen Download.

Innovator©

Her finder du introductionen til spilfiler og spilforløb


IdeaScreening©

Her finder du introduktion til spilfiler og spilforløb

Download

Her finder du alle dokumenter til downloads - de er nummerede, start med 01 som giver en forklaring til hvilke filer skal bruges til hvad og hvornår i forløbet.
NB! Bemærk at du kan skifte mellem de to forløb ved at trykke på den dertilhørende fane herunder.

Kilder

Disciplined entrepreneurship: “24 steps to a successful startup”, Bill Aulet ISBN: 978-1-118-72081-3
www.growthwheel.com
www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
www.boardofinnovation.com/tools/brainstorm-cards/
www.inloox.com/company/blog/articles/innovation-better-problem-solving-with-the-scamper-method/

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Du er her

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet