Beacons up Bakken

Ansvarligt akademi: Zealand
Tidsforløb: 9 uger
Kontaktperson:

Henrik Mikkelsen

Beskrivelse

Forretningsdrevet innovation med Design Thinking - målrettet serviceøkonomerne til at man ved hjælp af micro:bit, sensorer, kodning og kreativitet skabe brugercentrerede spil med hændelser som passer ind i den virkelige verden (her Bakken).

De studerende har udviklet oplevelser på Bakken som skulle skabe værdi for gæsten men også mersalg til de forretningsdrivende på Bakken, eller selv starte egen virksomhed som kunne yde denne service/oplevelse.

Vejledning

Formål

At give de studerende viden om hvordan man udvikler servicebranchen med fokus på kunden og ved hjælp af Design Thinking processen.

Ressourcer

4 undervisere over en 9 ugers periode hvor de studerende er blevet undervist i servicedesign, kundeoplevelser, økonomiske aspekter, kreativitet samt pitch.
Deriblandt er fokus på en uges Hackaton - hvor de studerende har anvendt Design Thinking processen, for at innovere på Bakkens forretningsmodel. Dette ved hjælp af teknologier som hjælper kunden, men samtidig øger Bakken eller de enkelte forretningsdrivendes forretning. De kunne også tage udgangspunkt i egen
virksomhed.
Det er vigtigt at man finder en virksomhed som vil agere case - grundet corona var situationen lidt anderledes, og det meste blev gjort på afstand.

Først skulle de have programmeret i Beacons - men de er blevet ulovlige, så derfor blev det til digitale prototyper i stedet. Her har man udvalgt Figma, som er standard i den digitale verden(i konkurrence med Adobe XD) og er gratis.
Prototype i fysiske produkter: ”Krea” – alt hvad du har af pap, farver, lim, limpistoler, sakse, knive, tape…

Forløb

5 dages Hackaton med omdrejningspunktet;
Hvordan kan man ved hjælp af Brugercentrede spil skabe nye forretningsmuligheder for Bakken?

De studerende skal videodokumentere deres proces og færdige produkt, der skal være et forretningsmæssigt perspektiv i, og tage udgangspunkt i et kundesegment fra Bakken.

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Se forløbet

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Du er her

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet