Fiktivt eventbureau

Ansvarligt akademi: IBA Erhvervsakademi Kolding
Tidsforløb: 6 uger
Kontaktperson:

Søren Bladt

Beskrivelse

10 ECTS Eventforløb på den 2 årige Entreprenørskab og Designuddannelse afviklet over 6 uger.
Forløbet blev afviklet onsite, og i tæt samarbejde med det lokale spillested Godset, omkring udarbejdelse af drejebog for den nye Kold Festival i Kolding. Forløbet kan danne inspiration for de der vil afvikle praksisnær PBL(problem baseret læring) i en kontekst, hvor de studerende virkeligt udfordres på både de faglige og sociale kompetencer.
De primære spilelementer i forløbet sker ved at de studerende igennem etablering og drift af et nystartet event bureau ”spiller” rollen som hhv. ledelse og medarbejder i bureauet. Derudover var der undervejs forskellige benspænd og ”encounters” som udfordrede de studerendes planer.

Vejledning

Formål

At give de studerende viden om, og lyst til iværksætteri ved hjælp af den spilbaserede undervisning, helt konkret et rollespil hvor man laver et fiktivt bureau.

Ressourcer

4 undervisere i  6 uger, en rigtig casevirksomhed, i dette tilfælde Godset. Her er deres arbejdsplads også i de 6 uger som forløbet handler om.
DIY materialer er nødvendigt, herunder skal der også printes en del materiale til de studerende.
Dette kan findes under fanen Download - Til studerende.

Forløb

Forløbet er udarbejdet som et spilbaseret læringsforløb med en høj grad af studentercentreret læring, selvledelse og –medindflydelse bl.a. i forhold til organiseringen af projektarbejdet. De studerende skal både organisere sig som et fiktivt event bureau med dertil hørende roller, samt udarbejder en konkret løsning for en virksomhed, som også lægger lokaler til.

Uger, faser og indhold
Uge 1: ORGANISE - Etablere
Uge 2: CHANGE & FRAME - Researche og definere
Uge 3: EXPERIENCE - Blive inspireret
Uge 4-5: DESIGN - Konceptualisere og konkretisere
Uge 5: PROTOTYPE & REFINE - Bygge og optimere
Uge 6: DELIVER - Præsentere og teste

Download

Alt materialet som du skal bruge til at gennemføre et lignende forløb kan findes herunder. Det vigtigste er Projektbeskrivelsen med fuld drejebog, dog bliver indholdet i de 6 uger forklaret i et separat dokument, nemlig "indhold i de 6 ugeforløb". Bemærk at du kan skifte mellem fanen Til underviser og Til studerende, materialet der ligger under Til studerende, er også til underviserens brug men skal udleveres enten direkte eller som fif til de studerende.

Kilder

Effectual Entrepreneurship, Stuart Read, Saras Sarasvathy, Nick Dew og Robert Wiltbank,Taylor & Francis Ltd, ISBN13:9781138923782

Sprint - How To Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days,Jake Knapp, Transworld Publishers Ltd, ISBN13:9780593076118

Leap: the Business Model game

Forstå kompleksiteten i en forretningsmodel og hjælp en iværksættermed at optimere deres online tilstedeværelse

Se forløbet

Innovator© & Ideascreening©

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

BMC game

Et forretningsorienteret strategispil hvor der konkurreres om at opbygge, udvikle og vedligeholde en forretningsmodel

Se forløbet

What the funk happened

Et spil der handler om samarbejde, refleksion og teamspirit

Se forløbet

Career Skills

Understøtter udvikling af de studerendes motivation, kompetencer og erfaring enten som iværksætter eller ansat

Se forløbet

En challenge om mod

Et rolle spil i 11 levels med Kunderejsen som fagligt afsæt

Se forløbet

Skab et iværk-sætteri brætspil

To spil som hjælper med at få og udvælge konkrete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

100 timer

To spil som hjælper med at få og udvælge kon-krete forretningsidéer og konceptualiserer dem

Se forløbet

You’re not an empty box

Smykkedesign studerende får en lille kasse med smykkeelementer og 3 uger til at se hvem der kan tjene flest penge

Se forløbet

Virksomhed på 6 uger

De studerende starter kon-sultentvirksomhed og kon-kurrerer i bl.a. agil tilpasning, pitch, engagement & handling

Se forløbet

Fiktivt eventbureau

Hjælp den lokale kulturinstitution med at udvikle og afvikle et stort event. opgaven løses som et fiktivt bureau

Du er her

Mission Iværksætteri

De konkurrerer holdvis i missioner, som udfordrer deres evne til at tænke kreativt, udtænke nye idéer, pitche og sam-arbejde

Se forløbet

Call to action

Et rollespil hvor studerende via missioner lærer at handle og komme ud af bygningen

Se forløbet

Beacons up Bakken

Anvend Design Thinking & ny teknologi til at udvikle oplevelser

Se forløbet

Start Up Missionen

15 missioner som guider fra idé til forretningskoncept og undervejs styrker troen på egne evner

Se forløbet